White Paper om Europas fremtid og vejen frem

Det nye White Paper, som Europa-Kommissionen fremlagde den 1. marts, beskriver mulige veje til Europas fremtid.

Vi står over for mange udfordringer, fra globalisering til virkningen af nye teknologier på samfund og job, til sikkerhedsproblemer og stigningen i populismen.

Vi skal sikre, at vi ikke er overvældede, men snarere at vi udnytter de muligheder, som disse tendenser frembyder.

Derfor tilbyder dette White Paper fem scenarier for, hvordan Unionen kan udvikle sig, afhængigt af de valg, vi vil træffe.

Læs det her.